Inschrijving.

Geachte,

Lidmaatschap: € 15 per jaar, dit bedrag krijgt u eenmalig terug van uw mutualiteit .

Steunend lid:

Wenst u enkel de club te steunen en ontvangt u graag het clubblad of nieuwsbrief. Dit kan aan de prijs van € 25 per jaar.

Voordelen:

  • Verzekerd 
  • Inschrijving  bij een organiserende club voor leden € 1,10, niet leden € 1,50.
  • Driemaandelijks clubblad " Wandelweetjes ".
  • één Wandelkalender der beide Limburgen 2017 gratis per gezin.
  • Reizen en busuitstappen aan democratische prijzen.
  • Één gratis inschrijving en consumptie bij een organiserende club met een wandeling zonder betalen bon. 
  • Bij welke vereniging vind u zoveel voordelen en kan u goedkoop inschrijven, ontdek en laat u verrassen en schrijf u onmiddelijk in.

Wordt lid, klik hier voor online in te schrijven.

Ieder lid ontvangt een lidkaart van onze wandelfederatie Wandelsport Vlaanderen vzw, afgekort WSVL vzw, met een persoonlijke aansluitingsnummer. Deze lidkaart wordt elk jaar hernieuwd. Om actief lid te blijven dienen jaarlijks 3 voorwaarden vervuld te worden:
A. Bijdrage aan lidgeld: 15 euro per kalenderjaar.
B. Deelnemen aan minimum 12 georganiseerde wandeltochten per wandeljaar. Op beslissing van het bestuur kan, om gegronde redenen (ziekte, ongeval, …), iemand die hieraan niet voldoet toch zijn/haar statuut als actief lid behouden. – Leden die na 31 augustus aansluiten zijn vrijgesteld van deze voorwaarden.

C. Minimum 2 wandelingen ingericht door de eigen club.

Met sportieve groet,

Lambert Schouteden

Voorzitster

Jeurissen Wendy

Rozenstraat 15

3670 Meeuwen-Gruitrode

Tel: +32 11 538974

wendy@donderslagtrippers.be

 

SECRETARIS/ penningmeester: reizen - naametiketten- lidkaarten (adreswijzigingen).

 Omloopverantwoordelijke - Vademecumverantwoordelijke 

a.i. secretaris Regio-Limburg W.S.V.L. vzw

Schouteden Lambert

Begoniastraat 61

3670 Meeuwen-Gruitrode

M: +32 478 294675

 secretariaat@donderslagtrippers.be

 

 

ONDERVOORZITTER

Kerfs Roger

Kooidries 7

3550 Heusden-Zolder

T: +32 11 421757

2de PENNINGMEESTER

Nouwen Jos

Meeuweneinde 4

3670 Meeuwen-Gruitrode

T: +32 11 791711

LOGISTIEK

Stevens Danny

Rozenstraat 15

3670 Meeuwen-Gruitrode

T: +32 11 538974

 danny@donderslagtrippers.be

MATERIAALVERANTWOORDELIJKE

Camps Lisette

Begoniastraat 61

3670 Meeuwen-Gruitrode

M:  +32 474 782871

lisette.camps@telenet.be  

BESTUURSLID

De Wolf Ingrid

Teewisstraat 35
 
3660 Opglabbeek
 
M: + 32 479 326804